ประจวบคีรีขันธ์-สภาวัฒนธรรมหัวหิน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประจวบคีรีขันธ์-สภาวัฒนธรรมหัวหิน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 66 ที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เปิดเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเปิดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
                มี พระครูโอภาสกาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็ก นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ประจวบฯ นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินพร้อมคณะกรรมการ นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายทวีสิน พัฒนาภิรัส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานพร้อมรับชมการแสดงระนาดเอกโดยบ้านรักษ์ศิลป์ไทย การแสดงเสภาอาเซียน โดย อ.ณัฏฐกฤษฎิ์ อกนิษฐ์ธาดา เสภาอาเซี่ยน และการแสดงรำนาฎยโคมประทีปสดุดี พระพันปีหลวง จากโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ
                 นายพลกฤต พวงวลัยสิน กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับได้ว่าเป็นบุญของชาติและประชาชนชาวไทย ที่มีพระองค์ท่าน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะแห่งรัตนนารีโดยแท้ พระองค์มิได้ทรงเป็นพระบรมราชินีที่มีพระสิริโฉมเป็นเลิศเท่านั้น หากแต่ยังทรงพระปรีชาเชี่ยวชาญในกิจการต่างๆ ซึ่งปรากฎผลเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนโดยตลอด พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรยิ่งใหญ่เหลือคณานับ เราทุกคนจึงควรแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ด้วยการตั้งมั่นในความดี มีความสมัครสมานสามัคคี กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
                 นางลิษา อึ้งเห่ง กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์ แสดงความกตัญญูกตเวที่ รำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ผู้ให้กำเนิด และแม่ของแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.การประกวดขับเสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 13 โรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด 2. การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มี 20 โรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด3. การประกวดระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มี 22 โรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด 4. การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มี 22 โรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด
                นอกจากนี้ยังมีการแสดงเดินแบบผ้าไทย การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพของอำเภอหัวหิน กิจกรรม WORK SHOP ได้แก่ การทำตุ๊กตานกฮูกจากผ้าขาวม้า การทำผ้ามัดย้อม การแปรรูปสมุนไพร การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า และการประดิษฐ์ดอกมะลิ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!