“สรรเพชญฯ”พบ”กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”ประจำจังหวัดสงขลา

“สรรเพชญฯ”พบ”กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”ประจำจังหวัดสงขลา

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

“หารือ ความร่วมมือ 4 ด้าน การท่องเที่ยว การศึกษา เศรษฐกิจ เกษตรกรรม หวัง กระตุ้นเศรษฐกิจสงขลา”

         วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) เวลา 14.00 น. ณ สถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าพบ นายซุวัรกานา ปริงกานู กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมปรึกษาหารือในประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดสงขลา กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
          นายสรรเพชญฯ กล่าวว่า “วันนี้มีโอกาสได้เข้าหารือกับ นายซุวัรกานา ปริงกานู กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มาประชากร มากถึง 270 ล้านคน และจังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในห้าของสถานที่ยอดนิยมที่ชาวอินโดนีเซียจะมาเยือน โดยกำลังการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียสูงถึง 24,000 บาท/คน/ทริป ในการพบปะหารือกันในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย ให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดสงขลามากยิ่งขึ้น”
           โดยนายสรรเพชญฯ กล่าวต่อว่า “ในอดีตเคยมีสายการบินระหว่างเมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย มายังสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่ก็ได้ปิดตัวไปเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งการหารือในครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงการกลับมาเปิดเส้นทางการบินพาณิชย์ระหว่าง หาดใหญ่ – เมดาน และหากเป็นไปได้ในอนาคต ก็หวังว่าจะมีการเปิดเส้นทางการบินพาณิชย์ หาดใหญ่ – จาการ์ตา เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเส้นทาง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
            นอกจากนี้ นายสรรเพชญฯ ยังได้หารือในประเด็นเรื่องการศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน อินโดนีเซีย มีนโยบายด้านการศึกษาที่เรียกว่า “Freedom to learn” เป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 ได้ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ โดยในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยนสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขา Entrepreneurship Coaching program สาขา Humanitarian Program สาขา Teaching & Learning with Industry สาขา Partners with inbound/outbound, private/public sectors เป็นต้น ซึ่งการศึกษาแลกเปลี่ยนเหล่านี้ จะเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
             นอกจากนี้ นายสรรเพชญฯ กล่าวว่า “ตนได้มีการหารือในประเด็นอื่น ๆ อีกหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น ด้านเกษตรกรรม คือ ยางพารา ด้านการประมง และด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการนำเข้า – ส่งออก สินค้าชนิดต่าง ๆ เนื่องจากอินโดนีเซีย และไทย มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก กว่าปีละ 3 แสนล้านบาท อีกทั้งยังได้หารือประเด็นด้านสิทธิมนุษชนที่จะร่วมมือกันผลักดันในอนาคตอีกด้วย”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!