ราชบุรี-สานตะกร้า..เสริมอาชีพชุมชน

ราชบุรี-สานตะกร้า..เสริมอาชีพชุมชน

ภาพ-ข่าว: ประทีป อยู่แช่ม

              นายก อบต.ดอนตะโก จัดโครงการนำผู้สูงอายุในชุมชนเรียนรู้การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยัง ช่วยเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เตรียมรวบรวมนำผลิตภัณฑ์หาช่องทางหน่ายช่วยเหลือชุมชนในอนาคต
               ( 10 ส.ค. 66 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้จัดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพประจำปีงบประมาณ 2566 โดย นายวสันต์ กลิ่นสุคนธ์ นายก อบต.ดอนตะโก ได้มองเห็นความสำคัญของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ที่ว่างงานและอยู่กับบ้าน หรือ บางคนมีรายได้น้อย ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมโครงการที่ทาง อบต.จัดขึ้น มุ่งหวังอยากให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมไว้ใช้จ่ายในครอบครัว และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้ประสานทีมวิทยากรที่มีความรู้มาฝึกสอนการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ กระเป๋าถือ กล่องใส่สิ่งของ แจกันดอกไม้ ที่ใส่แก้วน้ำ มีการออกแบบลวดลายการสานจากเส้นพลาสติกที่มีหลายสีได้อย่างสวยงาม
               นายวสันต์ กลิ่นสุคนธ์ นาย อบต.ดอนตะโก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จึงได้จัดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพขึ้น งานนี้มีกิจกรรมการสานตะกร้าเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุน จากกองพันทหารช่างที่ 51 มาเป็นวิทยากรสอน เบื้องต้นมีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากได้รับการตอบรับที่ดีในอนาคตจะมีการผลักดันเรื่องการทำอาชีพอื่น ๆ หรือปรับเปลี่ยนการสานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น ขันโตก หรือ เครื่องจักสานอื่น ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ทาง อบต. ยังจัดทำสินค้าทางออนไลน์ ในอนาคตได้เตรียมจัดทำเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
                นางอัมลาพร ราชกรณ์ ผู้ชำนาญการพิเศษกลุ่มตะกร้าสาน ช. พัน 51 กรมการทหารช่างราชบุรี เปิดเผยว่า ได้มาสร้างอาชีพเสริมให้กับพื้นที่ตำบลดอนตะโก เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการลดรายจ่าย ช่วยเหลือชาวบ้านได้อีกทางหนึ่ง โดยจะมีการสอนสานกระเป๋า และที่ใส่แก้ว เป็นวัสดุทำมาจากเส้นพลาสติก ส่วนขั้นตอนทำไม่ยาก ขึ้นอยู่ที่แต่ละแบบของชิ้นงานและอุปกรณ์วัตถุดิบที่ใช้ เช่น ตะกร้า ขายประมาณ 100 – 150 บาท ส่วนที่ใส่แก้วขายประมาณ 75 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ วิสาหกิจชุมชน ช. พัน 51 กรมการทหารช่างราชบุรีได้ ตอนนี้มีการต่อยอดเพิ่มอีกที่ อบต.ดอนตะโก สามารถสั่งซื้อได้เช่นกัน
               สำหรับขั้นตอนการสานกระเป๋า ให้นำกรรไกรตัดเส้นพลาสติกแต่ละสีตามขนาดที่กำหนด ประกอบด้วย เส้นพลาสติกยาว 34 นิ้ว จำนวน 6 เส้น สีม่วง 5 เส้น สีฟ้า 3 เส้น สีครีม 3 เส้น นำมาสานขึ้นฐานรูปของกระเป๋า โดยเลือกสีที่ต้องการวางเรียงต่อกัน สานลายขัดเว้นช่วงใช้มือจัดลวดลายให้เรียงต่อเข้ากันให้แน่นจนได้ขนาดตามที่ต้องการก็จะได้กระเป๋าที่มีรูปทรงตามที่ต้องการและมีลวดลายสีสันสวยงาม สามารถซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ร่วมถึงเป็นกระเป๋าใส่ของจ่ายตลาดได้ด้วย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ทาง อบต.ดอนตะโก เบอร์ 032 – 733171 – 3 ในวันและเวลาราชการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!