เชียงใหม่-ธนาคารโลก เตรียมช่วย 9 จังหวัดภาคเหนือ แก้ปัญหาไฟป่า

เชียงใหม่-ธนาคารโลก เตรียมช่วย 9 จังหวัดภาคเหนือ แก้ปัญหาไฟป่า

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

              ธนาคารโลก หารือ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนปัญหารากหญ้า หวังช่วยแก้ปัญหาไฟป่า ภายใต้ความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและคนในชุมชน                         วันนี้ (16 พ.ค. 66) ที่ หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง โครงการการส่งเสริมความเข้าใจและนโยบายนวัตกรรมสำหรับการลดไฟป่า ซึ่งธนาคารโลกได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงานภายใต้โครงการฯ และจัดพื้นที่การหารือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการไฟป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า และจัดการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
               นางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโสธนาคารโลก เปิดเผยว่า ปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศ เป็นประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันในหลายเวทีทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอาเซียน ที่พยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งธนาคารโลก ก็ได้พยายามให้การสนับสนุนและช่วยเหลือมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งหวังที่จะลดการเผาและการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการฯ นี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญและทีมที่ปรึกษาลงไปทำงานเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหารากหญ้าอย่างแท้จริง และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันจนเกิดผลมากที่สุด ประกอบกับประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์บนเวทีโลกไว้ว่าจะผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่สังคมของเมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก
              ธนาคารโลกจึงจะเดินหน้าโครงการฯ ภายใต้ความสมดุลใน 2 ส่วน คือ เทคโนโลยีและคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำการเกษตร ซึ่งจะได้นำเทคโนโลยีไปช่วยทำการเกษตรแบบครบวงจรทดแทนการเผา ตั้งแต่วิธีทำเกษตร การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ตลอดจนการหาผู้ประกอบการมารับซื้อสินค้าที่ปลอด PM2.5 ในราคาสูง นอกจากนี้ ยังจะได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า และแปรภาพถ่ายจากดาวเทียม ชี้พิกัดที่รวดเร็ว แม่นยำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ดับไฟได้ทัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!