ตาก-ลงนามโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ และขยายเขตไฟฟ้าฯ

ตาก-ลงนามโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ และขยายเขตไฟฟ้าฯ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             นายอำเภออุ้มผาง ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ และขยายเขตไฟฟ้าฯ ระหว่างบ้านแม่กลองใหญ่ หมู่ที่ 4 และบ้านแม่กลองน้อย หมู่ที่ 6 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
              ณ หน่วยจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าบ้านแม่กลองใหญ่ นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ระหว่างบ้านแม่กลองใหญ่ หมู่ที่ 4 และบ้านแม่กลองน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมี นายอำนาจ ฟองชัย เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สอด ร่วมลงนามในครั้งนี้
               สำหรับการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง มีไฟฟ้าใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาธรรมชาติ อำนวยความปลอดภัย รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!