เชียงใหม่-อัญเชิญประติมากรรมรูปปั้น ดร.วิภาตฯ สู่ ม.แม่โจ้

เชียงใหม่-อัญเชิญประติมากรรมรูปปั้น ดร.วิภาตฯ สู่ ม.แม่โจ้

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่
ขอบคุณข้อมูล:ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้   

       ม.แม่โจ้ ต้อนรับขบวนเกียรติยศ“แม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน” อัญเชิญประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมต้อนรับขบวนเกียรติยศอัญเชิญประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ โอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ คณะนักปั่นจากกลุ่มจักรยานทัวร์ริ่งแม่โจ้ และคณะศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม “แม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน” (ปั่นปาอาจ๋านปิ๊กบ้าน) ในครั้งนี้ ณ ประตูโชค ประตูชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       โครงการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์ อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ให้แก่ศิษย์แม่โจ้ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มจักรยานทัวร์ริ่งแม่โจ้ จัดกิจกรรม “แม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน” (ปั่นปาอาจ๋านปิ๊กบ้าน) เพื่อนำประติมากรรมฯ มาติดตั้งไว้บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งศิษย์แม่โจ้ บุคคลทั่วไป ได้รู้จักและร่วมรำลึกถึง คุณูปการของท่าน ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีบวงสรวงประติมากรรมรูปปั้นฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 อีกครั้ง

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!