ประจวบคีรีขันธ์-กองบิน 5 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเกาะหลัก

ประจวบคีรีขันธ์-กองบิน 5 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเกาะหลัก

ภาพ-ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

เมื่อเวลาประมาณ 09.19 น.วันที่ 18 ต.ค.63 ที่พระอุโบสถวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาถวายให้กับพระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
            โดยมี นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอเมืองประจวบฯ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด พันตำรวจเอกธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองประจวบฯ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
          โอกาสนี้นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 ได้ขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กองบิน 5 น้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย จึงได้ขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล
           อาทิ ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม จำนวน 826225 บาท ถวายพระประธานสงฆ์องค์ครอง จำนวน 2000 บาท ถวายพระคู่สวด 2 รูปรูปละ 1000 บาท รวม 2000 บาท ถวายพระอันดับ 21 รูปรูปละ 500 บาท รวม 10500 บาท ค่าเครื่องไทยธรรม และอื่นๆจำนวน 160,00 บาท พุ่มผ้าป่ากฐินศรัทธาสาธุชนบริจาคโดยพระราชกุศล จำนวน 198026.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1054751.50บาท(หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!