อุทัยธานี-ปลาน็อคน้ำตายจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดเป็นจำนวนมาก

อุทัยธานี-ปลาน็อคน้ำตายจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดเป็นจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

 สถานการณ์ภัยหนาว..ททวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง ปลาน็อคน้ำตายจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดเป็นจำนวนมาก

           ที่จังหวัดอุทัยธานี วันนี้ ( 31 ม.ค. ) สถานการณ์ภัยหนาวทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทุกพื้นที่ต้องประสบกับภัยหนาวแล้ว สภาพอากาศทีที่หนาวเย็นยังส่งผลกระทบต่อ ผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำเจ้าพระยาหลายร้อยกระชังในพื้นที่ หมูที่ 3 บ้านท่ารากหวาย ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี อุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนแปลงเย็นลงอย่างรวดเร็วมานานนับสัปดาห์ ทำให้ปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังจำนวนมากน็อคน้ำตายลอยหงายท้องให้เห็นรายวัน โดยเฉพาะปลาที่เจริญเติบใกล้จับขายได้แล้ว เนื่องจากปรับสภาพไม่ทันจากอากาศหนาวเย็น จนต้องนำสวิงตักลูกปลาในกระชังที่ลอยตายออกไม่ให้เกิดลุกลาม และนำปลาที่ตายลอยน้ำยำไปหมักทำเป็นปุ๋ยต่อไป
            นายเปรย สามัคคี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง หนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำเจ้ายาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ตนเองเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง จำนวน 6 กระชัง กระชังละ 1,200 ซึ่งขณะนี้ปลาที่เลี้ยงไว้กำลังอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตและใกล้จะจับขายได้แล้ว แต่ต้องมาประสบกับอากาศที่หนาวเย็นมานานนับสัปดาห์แล้วประกอบกับสภาพน้ำไม่ดี ส่งผลให้ปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังลอยตายทุกวันวันละ 15 – 20 ตัว หากคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ 15 กิโลกรัม หากจับขายจะได้กิโลกรัมละ 80 บาท เท่ากับต้องสูญเงินไปกว่าวันละ 1200 บาทเป็นอย่างต่ำนอกจากนี้อากาศที่หนาวเย็นทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลให้ปลาในกระชังไม่ค่อยกินอาหาร เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องลดปริมาณการให้อาหารให้น้อยลง เพราะอาจทำให้เกิดการหมักหมมของเศษอาหารจนส่งผลกระทบต่อสภาพน้ำ
               ขณะเดียวกันประมงจังหวัดอุทัยธานี ได้ออกมาแจ้งเตือนมาว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการประมง ตลอดจนสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการแพร่ขยายพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำของเกษตรกรผู้เลี่ยงปลาในกระชัง ปลาที่เลี้ยงจะมีอาการเครียด อ่อนแอ ต้านทานโรคต่ำ และไม่ค่อยกินอาหาร ทำให้เกิดโรคและตายได้ง่าย จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรถึงแนวทางการป้องกัน โดยหมั่นสังเกตดูแลปลาให้อยู่ในสภาพแข็งแรง วางแผนเลี้ยงปลาในช่วงที่เหมาะสม จำนวนปลาเลี้ยงในบ่อไม่หนาแน่นจนเกินไป ควรผสมวิตามินซีในอาหารในอัตราร้อยละ 1-2 ของน้ำหนักอาหาร ปรับการให้อาหารปริมาณน้อยลงร้อยละ 10-15 หากพบปลาหรือสัตว์น้ำตายให้ดำเนินการจัดเก็บ และนำไปกำจัดโดยการฝังกลบหรือเผาทันที

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!