เชียงใหม่-สสจ.พร้อมเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค จัดการปัญหาโฆษณาเกินจริงบนสื่อต่าง ๆ

เชียงใหม่-สสจ.พร้อมเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค จัดการปัญหาโฆษณาเกินจริงบนสื่อต่าง ๆ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสื่อทุกแขนง พร้อมเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค แก้ปัญหาโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงบนสื่อต่าง ๆ ป้องกันการถูกหลอกลวง

              วันนี้ (30 ม.ค. 66) ที่ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นฤมล ขันตีกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ ปีที่ 6 เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายเฝ้าระวัง ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรู้เท่าทันสื่อโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมฯ
              ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินงานในการรณรงค์ป้องกันตามโครงการสื่อสีขาวอย่างครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนาการทำงานร่วมกัน การบังคับใช้กฎหมาย การสร้างความตระหนักแก่สื่อมวลชนถึงการโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบการกระทำที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคที่เข้าข่ายกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 จำนวน 171 สถานี มีการดำเนินการตรวจไปแล้ว 125 สถานี พบเข้าข่ายเป็นการกระทำผิด จำนวน 7 สถานี 7 ผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์อาหาร โดยการดำเนินงานต่อไปในปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงดำเนินการเชิงรุกต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อขยายเครือข่าย แจ้งเตือนภัยกรณีโฆษณาและอันตรายของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นสื่อโฆษณาเกินจริง หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หรือโทรสายด่วน 1556

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!