ตาก-ผู้ว่าฯลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.แม่สอด

ตาก-ผู้ว่าฯลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.แม่สอด

ภาพ-ข่าว:เกษมสันต์ ไชยเดช

             เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ,นายอำเภอแม่สอด ,ปภ.จังหวัดตาก สาขาแม่สอด ,จิตอาสา 904 เทศบาลนครแม่สอด ประธานชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยราย นางพลอย กสิผล อายุ 79 ปี ที่บ้านเลขที่ 39/3 ชุมชนสองแคว 2 ต. แม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก ซึ่งประสบอัคคีภัย เพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 12.40 น. ที่ผ่านมา ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนี้ ผู้ประสบอัคคีภัย อาศัยอยู่กับบุตรชาย อายุ 52 ปี ที่ป่วยพิการทางจิต และบุตรชายอายุ 54 ปี ที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด
           โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะ ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้น รวมทั้งร่วมวางแผนช่วยเหลือในการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วย ขณะที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดตาก สาขาแม่สอด จะได้ประสานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!