สุพรรณบุรี-แต่งชุดไทยสร้างสีสันเดินแบบรณรงค์ประชาคมงดเหล้า

สุพรรณบุรี-แต่งชุดไทยสร้างสีสันเดินแบบรณรงค์ประชาคมงดเหล้า

ภาพ-ข่าว:รัตนา สว่างศรี /นิกร สิงห์พิมาตร์

             งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ นึกว่าออเจ้ามาจากทวิภพ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตกและเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งชุดไทยสร้างสีสันเดินแบบ รณรงค์ งานกาชาดปลอดเหล้ากลางลานกว้าง นักท่องเที่ยวชอบใจ
             ไปกันที่งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส. อุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตกและนาย ภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส) นางจรัสศรี สนามชัย จัดหางานสุพรรณบุรี นางจารุณี เขมะรังษี แรงงาน จ.สุพรรณบุรี น.ส สุกัลยา แก้มสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุพรรณบุรี
              นางสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี ประกันสังคม จ.สุพรรณบุรี นาย สมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรีและอาสาสมัคร ใช้ช่วงวันหยุดที่นักท่องเที่ยว มาเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ งานใหญ่ประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งชุดไทยพร้อมกับแจกแมสและสติเกอร์ รณรงค์งานกาชาดปลอดเหล้า
              เนื่องจากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจำนวนมากและเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ จึงแต่งชุดไทย สร้างจุดสนใจ คนที่มาเที่ยวงานและพ่อค้า แม่ค้าและยังได้ประชาสัมพันธ์ แต่งไทย ไปเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปีนี้ไปด้วย สำหรับงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ในปีนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดง แสง สี เสียง ยุทธหัตถีด้วยช้างจริง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านธารากาชาด การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี “ของดีวิถีคนเมืองเหน่อ ” งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 15 วัน 15 คืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!