ร้อยเอ็ด-รมช.เกษตรฯกำชับฝนหลวงเติมน้ำช่วยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ร้อยเอ็ด-รมช.เกษตรฯกำชับฝนหลวงเติมน้ำช่วยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ธรรมนัส ลุยร้อยเอ็ด กำชับฝนหลวงบูรณาการเติมน้ำช่วยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ก่อนหมดฝน

         เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตำรวจตรี ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้กำลังใจเกษตรกรทำนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อรับทราบสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ กว่า 500 คน
          นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า จากการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย คือหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 7 ตุลาคม 2563 มีการขึ้นบินปฏิบัติการรวม 188 วัน จำนวน 1,129 เที่ยวบิน ทำให้เกิดฝนตกคิดเป็นร้อยละ 94.68 มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 43.56 ล้านไร่ รวมถึงภารกิจเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนกับเก็บน้ำ ระหว่างวันที่ 1 -5 ตุลาคม 2563 จำนวน 20 เขื่อน รวม 53,528 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ผลการปฏิบัติฝนหลวงทุกภูมิภาคซึ่งมีทั้งหมด 12 หน่วย ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพัน์ – 7 ตุลาคม 2563 มีการขึ้นบินปฏิบัติการ รวม 228 วัน จำนวน 5,394 เที่ยวบิน ทำให้เกิดฝนตกคิดเป็นร้อยละ 99.12 มีรายงานฝนตก รวม 76 จังหวัด มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน 197.95 ล้านไร่
          ส่วนภารกิจเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนกักเก็บน้ำจำนวน 231 แห่ง (เขื่อนขนาดใหญ่ 34 แห่ง ขนาดกลาง 197 แห่ง ) รวม 4,506.064 ล้านลูกบาศก์เมตร การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันประมาณ2,707,390 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดมีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุดประมาณ 826,724 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 276,953 ตัน มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 5 อำเภอ พันธุ์ที่นิยมปลูก คือ ข้าวหอมมะลิ 105 โดยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นข้าวหอมมะลิ GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) มีตลาดรองรับผลผลิตที่ชัดเจนทั่วโลก รวมถึงยังมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ และตลาดโมเดิร์นเทรด รวมถึงการออกบูธงานแสดงสินค้าในงานสำคัญของจังหวัด
           โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้บริโภคที่ไส่ใจสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบการหรือกลุ่มเกษตรกรสามารถขายสินค้าเกรด พรีเมี่ยมได้ในราคาที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการขายในลักษณะของฝากและของที่ระลึก แม้ว่าทุ่งกุลาร้องไห้จะมีน้ำไหลผ่านหลายสาย แต่ทุ่งกุลาร้องไห้มีพื้นที่เทลาดต่ำจากตะวันตกไปตะวันออกจึงทำให้น้ำไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสานความร่วมมือกับกองทัพบก และกองทัพอากาศ ในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และเติมน้ำลงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง จนสิ้นสุดฤดูการเพาะปลูกในปีนี้
          หลังจากกล่าวให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว ยังได้รับน้ำใจจากพี่น้องเกษตรกร ด้วยการมอบผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกร กว่า 50 คน อาทิ พืชผักสวนครัวต่างๆ พริก มะนาว กล้วย มะเขือ เพกา ถั่วฝักยาว ขนม ข้าวต้มเขมร จำนวนมาก ทำให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวขอบคุณพี่น้องเกษตรกรไม่ขาดสาย พร้อมบอกว่าผมต้องใช้รถบรรทุกมาขนกลับ กรุงเทพฯ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!