ฉะเชิงเทรา-บ้านชำป่าหวาย รับโล่รางวัลพระราชทาน

ฉะเชิงเทรา-บ้านชำป่าหวาย รับโล่รางวัลพระราชทาน

ภาพ-ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง

          บ้านชำป่าหวาย ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม รับโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ของสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา
          วันที่ 7 ต.ค. นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบโล่เชิดชูเกียรติ ข้าราชการ ผู้นำองค์กร เครือข่ายดีเด่น ในงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยมี น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (พจ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
          สำหรับการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตร 7 ประเภท 45 รางวัล อาทิ โล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ บ้านชำป่าหวาย หมู่ 9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม รางวัลโล่รางวัลสิงห์ทอง 4 รางวัลคือ นายณะเรศ สุดชื่น, นางทัศนีย์ ภาคภูมิ, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโป่งตาสา หมู่ 7 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต และ ศูนย์ประสานงาน องค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างคือ นางสำอาง สิตรานนท์ หมู่ 1 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา รางวัลเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ดีเด่นคือ อกส.อ.บางปะกง รางวัลคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาสตรีตำบล (อกส.ต.)ดีเด่นคือ อกส.ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง รางวัลกลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นคือ กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง รางวัลการประกวดผ้าไทย ประเภทผ้าไหมดีเด่นคือ นางบัวลอย จ้ำนอก อ.สนามชัยเขต ประเภทผ้าฝ้ายคือ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเนินน้อย อ.ท่าตะเกียบ ในส่วนของข้าราชการการ ผู้ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการดีเด่นของกรมพัฒนาชุมชนคือ น.ส.พิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์ พอ.คลองเขื่อน ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดคือ นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายชัยวุฒิ ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชน และ นายสมเกียรติ คำแพ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน อ.เมืองฉะเชิงเทรา.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!