อุบลราชธานี-อบรมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

อุบลราชธานี-อบรมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ภาพ-ข่าว:กิตติภณ เรืองแสน

         วันที่ 1 ต.ค. 63 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของฝ่ายปกครอง ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด และในฐานะเป็นฝ่ายกำกับดูแล และสนับสนุนทางปฏิบัติงานของอำเภอ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันเกิดจากการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ และเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่
        สำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการจำนวน 110 คน ประกอบด้วยปลัดอำเภอทั้ง 25 อำเภอ อำเภอละ 1 คน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอละ 1 คน สมาชิก ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) 25 อำเภอ อำเภอละ 2 คน และเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดจำนวน 10 คน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!