อุทัยธานี-นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาพิชิตรางวัล Diamond Awards

อุทัยธานี-นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาพิชิตรางวัล Diamond Awards

และทุนการศึกษาจากสยามคูโบต้า เป็นนักเรียนจิตอาสาตัวอย่าง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

นายสมบุญ ทิพรังศรี ผู้จัดการโรงเรียนอุทัยธรรมานึวัตรวิทยา และนางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมานุวัตรวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า นักเรียนของโรงเรียน คือ นางสาวพาณิชา กล้ากะสิกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล Diamond Awards ระดับช่วงอายุ 16-18 ปี พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท จากบริษัทสยามคูโบต้าลิสซิ่ง จำกัด ทั้งนี้เนื่องจาก นางสาวพาณิชา กล้ากสิกิจ เป็นนักเรียนจิตอาสาที่ได้ร่วมจัดทำถุงยังชีพจำนวน 200 ถุงไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัย ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา
             นอกจากนี้ยังได้เสียสละเข้าช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม เป็นจิตอาสากาชาดอุทัยธานี จนได้รับรางวัลจิตอาสาดีเด่นของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และยังเป็นนักเรียนที่รวมกลุ่มกับเพื่อนๆทำโครงงานเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ และร่วมทำทำกิจกรรมพี่สอนน้องที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยทำการเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ
               นับว่านางสาวพาณิชา เป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนดี คนเก่ง ที่สามารถปฏิยัติตนเป็นตัวอย่างในการสร้างคุณงามความดีเพื่อส่วนรวม เพื่อโรงเรียน สังคมและประเทศชาติ โดยนางสาวพาณิชา กล่าวว่า “มือเล็กๆ 2 ข้างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยากให้ทุกคนได้ใช้มือสองข้างมาทำความดีเพื่อให้กับสาธารณะ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!