อุดรธานี-อบรม ส่งเสริมอาชีพ ปลูกมะขาม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขาม

อุดรธานี-อบรม ส่งเสริมอาชีพ ปลูกมะขาม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขาม

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

           วันที่ 3 พ.ย.65 ที่ วัดศรีเจริญโพนบก หมู่ 10 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีพิธีเปิดโครงการปลูกมะขามเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2565 มีนายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานโครงการปลูกมะขามเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2565 มี ดร.ณัฐยศ ผาจวง ส.อบจ.อุดรธานี อ.เพ็ญ เขต 1 ดร.ณัฏฐพล ศรีพันธุ์ พัฒนาการ อ.เพ็ญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี โดย จ.ส.อ.สามิตร ศรีสองเมือง หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุดรธานี กล่าวรายงาน
          วัตถุประสงค์โครงการ คือ1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูก ดูแลรักษามะขาม การขยายพันธุ์มะขาม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขาม 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน และ 4.เพื่อเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีประชาชนในพื้นที่ อ.เพ็ญ เข้าโครงการฯ ประมาณ 300 คน คาดว่าจะนำเอาความรู้ในการเข้าฝึกอบรมโครงการปลูกมะขามเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์และสร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!