ประจวบคีรีขันธ์-2 พระครูเมืองหัวหินขานรับสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-2 พระครูเมืองหัวหินขานรับสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน

ภาพ-ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30กันยายน 65 พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต เจ้าคณะอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดเผยกับ”ผู้สื่อข่าว”ว่าอาตมาและพระครูโอภาสกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็ก ได้ร่วมประชุมกับทาง นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน นายพลกฤต พวงวลัยสิน นอภ.หัวหิน และคณะกรรมการฯ ก็เห็นดีด้วยที่คณะทั้งหมดจะได้ออกมาร่วมกันดูแลรักษา”วัฒนธรรมไทย”ของอำเภอหัวหิน
          ทั้งงานประเพณี วิถีชีวิตเก่าแก่ของผู้คน การพูดใช้ภาษาท้องถิ่น อาหารการกินเก่าแก่ การแต่งกายแบบไทยๆ รวมทั้งดูแลสถานบ้านวัดเก่าแก่ที่มีอยู่ สิ่งเหล่านี้เราเป็นคนไทย ชาวไทย พื้นบ้านท้องถิ่น ถ้าได้ร่วมกันดูแล อนุรักษ์จัดสถานที่เอาไว้ มันก็จะตกสืบทอดให้คนรุ่นลูก รุ่นหลาน ได้ขานรับดูแลพัฒนาต่อไป
         สำหรับในกิจกรรมที่ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน จะจัดทำกันในการ”ฝึกอบรมมารยาทไทย-การทำหน้าที่งานในศาสนพิธี” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 65 ณ รร.หัวหินแกรนด์ฯ โดยมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 52 แห่ง รวม 97 คนนั้นทางอาตมาเห็นดีด้วยและขอเจริญพรให้โครงการนี้เกิดเป็นมรรคผลให้กับวัฒนธรรมไทยในภาพรวม และ ทางพระครูโอภาสกาญจนธรรมท่านก็ยังมอบปัจจัยให้ 20,000 บาท เพื่อร่วมดำเนินการในครั้งนี้

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!