สมุทรสาคร-หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไม่เพียงพอ

สมุทรสาคร-หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไม่เพียงพอ

ภาพ/ข่าว:ทรงพล/วีระเดช เกิงฝาก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือตามร้านขายยา ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซี้อ ผลปรากฎว่ามีจำหน่ายบ้างเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน               ทางชมรมร้านขายยาจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่าได้สั่งซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไปแล้วกับทางตัวแทนจำหน่าย ทางผู้ค้าตอบว่าจะส่งสินค้าให้ภายในสัปดาห์นี้ แต่ไม่ได้แจ้งปริมาณว่าจะได้มามากน้อยเพียงใด ซึ่งความต้องการใช้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือของจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีปริมาณมากเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นช่วงนี้หาซื้อหน้ากากอนามัยกันไม่ได้เลยไม่พอเพียงกับพนักงานในโรงงาน ส่วนตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าได้แจ้งว่าได้สั่งซื้อไปยังตัวแทนจำหน่ายหน้ากากอนามัยแล้วแต่ก็ได้รับของมาในจำนวนไม่มาก. ทำให้มีหน้ากากอนามัยวางขายเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคเช่นกัน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!