อุบลราชธานี-ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ล็อตแรก

อุบลราชธานี-ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ล็อตแรก

ภาพ-ข่าว:กิตติภณ เรืองแสน

จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ล็อตแรก ให้กับแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.
       วันนี้ (9 เม.ย 64) ที่ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนแวคในรอบแรกจำนวน 2,200 โดส เพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า จำนวน 600 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 500 คน โดยวัคซีนจะเก็บไว้ที่คลังยาในตู้แช่ยาที่ความเย็น 2 – 8 องศา
         สำหรับการจัดระบบการเข้ารับการฉีดวัคซีน มี 10 ขั้นตอน ซึ่งจะใช้เวลา 5 – 7 นาที โดยต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้ 1.ลงทะเบียน 2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 3. คัดกรอง/ซักประวัติ, ประเมินความเสี่ยง, ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน 4.พบแพทย์ 5.สแกน Line official account “หมอพร้อม” เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและติดตามผลหลังการฉีดวัคซีนแล้ว 6.รอรับวัคซีน 7.ฉีดวัดซีน 8.พักสังเกตอาการ 30 นาที 9.รับบัตรนัดการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปภายใน 3 สัปดาห์ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 10.จุดตรวจสอบก่อนกลับ ประเมินผล ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันที
         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี จะได้รับการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งได้เตรียมการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ และจะให้บริการประชาชนได้ 300 – 500 คน/วัน โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ล่วงหน้าผ่านทาง Line official account “หมอพร้อม” และกล่าวย้ำว่า แม้ชาวอุบลราชธานี จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ขอให้ยังคงเคร่งครัดในการป้องกันควบคุมโรค ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!