ชุมพร-ร้านยางสองพี่น้อง ส่งกำลังใจทีมแพทย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ชุมพร-ร้านยางสองพี่น้อง ส่งกำลังใจทีมแพทย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

W-003:ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ/สมนึก ภูมีศิลป์

      การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ได้หวนกลับมาอีกครั้งเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ที่พบว่ามีการแพร่เชื้อในหมู่แรงงานต่างด้าวและมีการระบาดไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่มีการสัมผัสโดยตรงและทางอ้อม จนทำให้การแพร่ระบาดขยายตัวออกเป็นวงกว้าง ทำให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะวิกฤตโควิด-19 อีกครั้ง
      ภาระอันหนักหน่วงครั้งนี้ นับว่าเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของวงการแพทย์ ที่ทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก และมีเพิ่มขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเสียสละทำหน้าที่อยู่บนความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพราะต้องอยู่รักษาและใกล้ชิดกับผู้ป่วยตลอดเวลา และยังไม่รู้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้จะสิ้นสุดเมื่อใด
     กระผม  นายสมจิตต์ ตันติสุวรรณกิจ ในนาม ร้านยางสองพี่น้อง ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขอใช้พื้นที่ส่วนนี้ ส่งกำลังใจให้กับ ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และขอให้ทุกท่านร่วมกันฟันฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ผ่านพ้นไปได้ด้วยความปลอดภัย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!