กำแพงเพชร-สภาสมาคมสตรีฯแจ้งผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น

กำแพงเพชร-สภาสมาคมสตรีฯแจ้งผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น

ภาพ-ข่าว:นพดล ยอดศรี

        สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมชินูปถัมถ์แจ้งผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2563

          เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และนางสมจิตร หุตะเสวี ,นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ,นางสายพิน อินทโชติ ,นางรัชนี อัศวสุธีรกุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กิ่งกาชาดอำเภขาณุวรลักษบุรี อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่ายและอำเภอคลองขลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
          เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการ ตามพันธกิจหลักของเหล่ากาชาดจังหวัดฯโดยมีประเด็นวาระที่สำคัญคือ 1. แผนออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2564 2.รายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบเงินงบประมาณ ประจำปี2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 3.สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย แจ้งระงับการจัดงานกาชาดประจำปี 4.สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2563 5.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมชินูปถัมถ์ แจ้งผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่นางธนพร พลอาจ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!