ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 4 พ.ค.67 ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 4 บ้านสามแยก ตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล มี นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ ผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี แบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานคนรักษ์ป่า ฐานปุ๋ยหมัก ฐานคนรักษ์ดิน ฐานความมั่นคงทางอาหาร
          นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า จังหวัดมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ความพอเพียงในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการรวมพลังของเครือข่ายโคก หนอง นา ในการร่วมกันจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล จากทุกอำเภอและขอให้มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีอย่างต่อเนื่องและช่วยกันขับเคลื่อนโคก หนอง นา ให้ประสบความสำเร็จในทุก ๆ แปลง ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายโคก หนอง นา และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!