สุพรรณบุรี-พระช่วยพระ ถวายผ้าป่าเครื่องวัดความดันพระบริบาลภิกษุไข้

สุพรรณบุรี-พระช่วยพระ ถวายผ้าป่าเครื่องวัดความดันพระบริบาลภิกษุไข้

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี / ธนกฤต แตงโสภา

          ไปกันที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี พระครูโสภณวีรานุวัตร ผศ.ดร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ประธานโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณรและส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระภิกษุสงฆ์และนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกและผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ดำเนินโครงการ พระบริบาลภิกษุไข้”ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ที่มีความประสงค์ให้พระภิกษุมีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและมีความรู้ทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ ได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมวินัย
          นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พระภิกษุมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยมีความคาดหวังให้มี แกนนำ “พระบริบาลภิกษุไข้” สามารถช่วยเหลือดูแล ปฐมพยาบาล ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพระภิกษุ ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดแก่ชุมชน โดยต้องผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การวัดสัญญาณชีพ การเช็ดตัวลดไข้ การช่วยฟื้นคืนชีพ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว การฉีดยาอินซูลิน สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การทำแผล การออกกำลังกาย การนวดผ่อนคลายและนวดเพื่อสุขภาพ การเคลื่อนย้ายต่างๆ และการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ การให้อาหารทางสายยาง ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพจิตของพระภิกษุ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอด การสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 สุพรรณบุรี
          ทางวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ถวายผ้าป่าเครื่องวัดความดันและผงกล้วยเพื่อสุขภาพ เพื่อถวายแด่พระบริบาลภิกษุไข้ คณะสงฆ์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเจ้าคณะตำบลทั้ง19ตำบล ส่วนไฮไลท์สีสันของงานนี้ก็คือตอนที่ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี พระบริบาลภิกษุไข้ ได้สาธิตการใช้เครื่องวัดความดัน นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรีทันที แม้ว่าปีนี้จะอายุ 67 ปีแล้ว ผลปรากฏว่า ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งตัวบนและตัวล่าง พร้อมบอกมีเคล็ดลับวิธีการดูแลสุขภาพจากทีมที่ปรึกษานายก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!