ประจวบคีรีขันธ์-“วิว เยาวภา” ให้การต้อนรับ ปธ.กรรมาธิการกีฬาและคณะเยี่ยมชม “The Legend Arena” หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-“วิว เยาวภา” ให้การต้อนรับ ปธ.กรรมาธิการกีฬาและคณะเยี่ยมชม “The Legend Arena” หัวหิน

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 24 เม.ย.67 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และ พลเอก ธงชัย สาระสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา พร้อมคณะ เดินทางมาเพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการฝึกกีฬาเทควันโด The Legend Arena (เดอะเลเจ้นด์ อารีน่า) ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มี “วิว” เยาวภา บุรพลชัย นายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย อดีตนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ และผู้อำนวยการศูนย์กีฬา เดอะเลเจ้นด์ อารีน่า ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่พร้อมนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์กีฬา ฟิตเนส ที่มีการฝึกสอน เทควันโด มวยไทย ยูยิตสู โยคะ ยิมนาสติก เทนนิส โคฟเวอร์-เเดนซ์ ปิงปอง ซึ่งมีเป้าหมายเป็นสถานที่ออกกำลังกายของคนทุกเพศ ทุกวัย และเป็นศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศโดยมีผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแล รวมทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิด

          โดยการเดินทางมาของคณะกรรมาธิการการกีฬาในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนกีฬาเทควันโดในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทางศึกษาดูงานการพัฒนากีฬาเทควันโด ณ ประเทศเกาหลีใต้ และได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของกีฬา โดย “วิว เยาวภา” นำเสนอ 4 ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคของการกีฬาไทย 1.การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนไทยสนใจกีฬาและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ไม่มุ่งแต่ชัยชนะ หรือผลงานจนมากเกินไป โดยส่งเสริมให้เด็กมีวินัย สุขภาพแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกียรติผู้อื่น รวมถึงห่างไกลจากยาเสพติด และการติดหน้าจอ 2.การสร้างสวัสดิการทางสุขภาพให้แก่นักกีฬาและอดีตนักกีฬา ให้เป็นแรงจูงใจ ความมั่นคงทางสุขภาพ ซึ่งควรมีกองทุนที่จัดตั้งเพื่อดูแลสุขภาพนักกีฬาอย่างยั่งยืน 3.การส่งเสริมให้มีส่วนลดทางภาษีให้แก่ผู้สนับสนุน และผู้จัดการแข่งขัน ภาคเอกชน ที่จัดกิจกรรมกีฬาที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนากีฬาจากภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น 4.การทำหลักสูตรกีฬาเพื่อเก็บหน่วยกิตวิชาพลศึกษา จากสถาบันกีฬา โรงเรียนกีฬา และศูนย์กีฬา ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการลดเวลาเรียนในโรงเรียน เพื่อใช้เวลาค้นหาตนเองและใช้เวลาที่เหลือเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน โดยปัจจุบัน ศูนย์กีฬา The Legend Arena ได้ให้ทุนการศึกษา และเปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัย ได้มีโอกาเล่นกีฬาฟรี 1 วัน ในโครงการ 1 Day Gym Pass โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.thelegendarena.co.th

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!