สุพรรณบุรี-สีสันควันหลงสงกรานต์ จัดงานวันผู้สูงอายุแจกวิทยุทรานซิสเตอร์ แข่งกีฬาพื้นบ้าน

สุพรรณบุรี-สีสันควันหลงสงกรานต์ จัดงานวันผู้สูงอายุแจกวิทยุทรานซิสเตอร์ แข่งกีฬาพื้นบ้าน

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี / อาคม หลักคำ

          อบต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จัดงานวันผู้สูงอายุแจกวิทยุทรานซิสเตอร์และเล่นกีฬาพื้นบ้าน ควันหลงสงกรานต์ ที่ทุกคนจะร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่ เพราะผู้สูงอายุเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ ร่มไทรที่พักใจของทุกคนในครอบครัว ส่วนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามพร้อม ๆ กัน
          นางมลิดา ไทยงามศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวรายงานพร้อมด้วยสมาชิกอบต. พนักงานหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ชาวบ้านร่วมงานจำนวนมาก โดยมีนายไพทูรย์ วงศ์วีระกูลนายอำเภอสองพี่น้อง กล่าวเปิดงานวันผู้สูงอายุ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้ลูกหลานส่วนใหญ่ต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองหลวง ดังนั้นเมื่อถึงเทศกาลวันหยุดยาว ทุกคนจึงตั้งใจเดินทางกลับบ้านไปกอดพ่อแม่ปู่ย่าตายาย โดยเฉพาะวันสงกรานต์ นอกจากการเล่นน้ำเพื่อความสนุกสนานแล้ว การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล ถือเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมา รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงกำหนดให้ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ นอกจากการรดน้ำดำหัวแล้ว ยังมีกิจกรรมสำคัญในวันผู้สูงอายุมากมายทั้งการทำอาหารรับประทานร่วมกัน อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการได้นั่งล้อมวงกินข้าว พูดคุยกันก็ช่วยให้ผู้สูงอายุหายคิดถึงลูกหลานและสร้างรอยยิ้ม สานสัมพันธ์ครอบครัวให้แน่นแฟ้น บางครอบครัวใช้เวลานี้ออกไปท่องเที่ยวมีเวลาว่างอยู่ด้วยกัน เพื่อสร้างความสุขให้กับท่าน ส่วนสีสันในงานวันผู้สูงอายุได้มอบวิทยุทรานซิสเตอร์ให้กับผู้สูงอายุคนละ 1 เครื่องไว้ฟังข่าวสารและแก้เหงาพร้อมทั้งมีตู้เย็นให้จับฉลากให้ผู้สูงวัยลุ้นโชคอีก 2 หลัง พร้อมทั้งแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เช่นมอญซ่อนผ้า ตีกอล์ฟพระราชา กินวิบากปิดตาตีหม้อเเละกรอบสมบัติ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงวัย
          นางมลิดา ไทยงามศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน กล่าวว่าวัตถุประสงค์การจัดงานวันผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจมีความสุขที่ได้เห็นบุตรหลานแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูต่อผู้สูงอายุและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุด้วยการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุผู้นำชุมชนเด็กเยาวชน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเลนและประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุผู้นำชุมชนและประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรม สร้างความสามัคคีสร้างรอยยิ้มในชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆเกิดการบูรณาการร่วมกับชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!