ระยอง-อบต.ตะพง จัดกิจกรรม สงกรานต์ (วันไหล) รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ระยอง-อบต.ตะพง จัดกิจกรรม สงกรานต์ (วันไหล) รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

          เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2567 ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประเพณี สงกรานต์ (วันไหล)ตำบลตะพง ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง มี นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้สูงอายุในพื้นที่ และประชาชนจำนวนมากร่วมงาน
          กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นผ้าลายดอกหรือชุดไทยย้อนยุค , กิจกรรมการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านกิจกรรมทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ , กิจกรรมสรงน้ำพระ การสรงน้ำพระพุทรรูป หรือรูปหล่อเหมือนอดีตเจ้าอาวาสที่ประชาชนชาวตำบลตะพงเคารพสักการะบูชา การสรงน้ำพระภิกษุสามเณร , กิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตามประเพณี , กิจกรรมแสดงดนตรีนาฎศิลป์ไทย การแสดงอังกะลุง และ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ รับประทานอาหารร่วมกัน
          นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กล่าวว่า วันที่ 13เมษายน ของทุกปี เป็นประเพณีวันไหล ของตำบลตะพง เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลตะพง ในการอนุรักษ์ สืบสาน บำรุงจารีตประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่และวัฒนธรรมของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อบิดา มารดา ผู้สูงอายุ รวมตลอดถึงบุคลากรที่ร่วมสร้างชุมชนตำบลตะพง จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!