ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ น้อมนำพระราชดำริขับเคลื่อนโครงการ “เอามื้อสามัคคี” รณรงค์ปลูกผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ น้อมนำพระราชดำริขับเคลื่อนโครงการ “เอามื้อสามัคคี” รณรงค์ปลูกผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เปิดจวนผู้ว่าฯ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายองครักษ์ ทองนิรมล นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดฯ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และร่วมกันสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนกระบวนงานที่ 1 ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง
          โดย ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ ได้ปลูกผักเป็นตัวอย่างในลักษณะ “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง” เพื่อร่วมกันสร้างกระแสปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อให้มีคลังอาหารโดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านให้เป็นประโยชน์ เน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งนี้กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการขับเคลื่อนการน้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างให้ชุมชนเกิดความสนใจที่จะปลูกผักเพื่อบริโภคเอง ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง กินอร่อย สร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยาก ปลูกแล้วครอบครัวจะมีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดปี นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!