สิงห์บุรี-นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์ มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สิงห์บุรี-นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์ มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 309 คน ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 โดยนางสาวนภัศวรรณ บุญฮุย ปลัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี คณะผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำให้กับนักเรียนมีความพยายามศึกษาในระดับสูงขึ้นอีกทั้งยังทำให้ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจต่อบุตรหลานและสร้างการมีส่วนร่วมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมด้านการศึกษาของท้องถิ่นร่วมกันต่อไป


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!