ศรีสะเกษ-ชาวบ้านร้องทุกข์ระบบประปาหมู่บ้านสร้าง 4 ปี ยังใช้งานไม่ได้

ศรีสะเกษ-ชาวบ้านร้องทุกข์ระบบประปาหมู่บ้านสร้าง 4 ปี ยังใช้งานไม่ได้

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ระบบประปาหมู่บ้านจองกอ หมู่ 2 หมู่ 10 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายยนต์ สมเพ็ชร อายุ 52 ปี ผญบ.หมู่ 10 บ้านโนนทองหลาง และนางทักษิณ เลิศศรีอายุ 61 ปี พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านโนนทองหลางและบ้านกองกอได้นำผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบสภาพของประปาหมู่บ้านจองกอ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านโนนทองหลาง โดยระบบประปาหมู่บ้านจองกอตั้งเป็นแท็งค์น้ำสูงจากพื้นประมาณ 20 เมตร มีเครื่องปั้มน้ำ ระบบกรองน้ำ มีการต่อสายไฟฟ้าเข้ามาแต่ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า มีการล็อคกุญแจเอาไว้อย่างแน่นหนา มีการทำรั้วลวดหนามล้อมรอบบริเวณเอาไว้ ภายในบริเวณที่ตั้งระบบประปามีวัชพืชขึ้นรกเต็มพื้นที่ไม่มีการดูแลรักษาและระบบประปาไม่สามารถใช้การได้แต่อย่างใด
          จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ระบบประปาแห่งนี้สร้างขึ้นตามโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ต.กันทรอม โดยมีหลักการและเหตุผลเนื่องจากบ้านจองกอ หมู่ที่ 2 และบ้านโนนทองหลางหมู่ที่ 10 มีจำนวน 216 ครัวเรือน มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยอุปโภค บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชน เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2562 แต่ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่อย่างใด
          นางทักษิณ เลิศศรี อายุ 61 ปี ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า พี่น้องชาวบ้าน หมู่ 2 หมู่ 10 บ้านโนนทองหลางและบ้านจองกอ ได้รับความเดือดร้อนมากมีปัญหาระบบน้ำประปาแห่งนี้มาหลายปีแล้ว ตนได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน ตนจะต้องนำเอาเงินมาซื้อน้ำถังละ 300 บาทจากพ่อค้าที่นำเอามาขาย ซึ่งใช้ได้เพียง 2 วันน้ำก็หมดแล้ว เงินเดือนผู้สูงอายุ 600 บาท ซื้อน้ำใช้ได้เพียง 2 ถังเท่านั้น ไม่เหลือเงินไปซื้ออาหารกินประทังชีวิตในครอบครัว จะต้องหาเงินมาซื้อน้ำใช้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ไม่ได้ซื้อกับข้าวกินซื้อแต่น้ำใช้แต่น้ำก็ไม่พอใช้ประปาสร้างมานานมานานหลายปีแล้วแต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้ ตนจึงขอร้องเรียนว่าขอให้ทางราชการได้ให้เข้ามาช่วยลูกบ้าน หมู่ 2 หมู่ 10 ด้วย ขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักมาก ซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้จะเริ่มขาดน้ำตั้งแต่เดือน ก.พ.ถึงเดือน เม.ย.ทุกปี ฝนทิ้งช่วงจึงทำให้ไม่มีน้ำใช้ ระบบประปาก็ใช้ไม่ได้สร้างมานานหลายปีแล้ว ชาวบ้านเห็นว่าการสร้างระบบประปาหมู่บ้านจองกอเป็นการสร้างระบบประปาหมู่บ้านเอาไว้เป็นอนุสาวรีย์ เพราะว่าชาวบ้านไม่ได้ใช้งานประปาหมู่บ้านแห่งนี้น่าจะสร้างเป็นอนุสรณ์ระบบประปาหมู่บ้านมากกว่า
          นายยนต์ สมเพ็ชร ผญบ.หมู่ 10 บ้านโนนทองหลาง กล่าวว่า นายอำเภอคนก่อนได้แจ้งไว้ว่า งบประมาณก่อสร้างหมดแค่นี้ ช่วงหลังนายอำเภอก็ได้ย้ายไปที่อื่นทำให้ระบบประปาหมู่บ้านจองกอไม่สามารถใช้งานได้ ตนได้พยายามติดต่อกับหน่วยงานต่างๆแต่ติดขัดอยู่ที่ว่าไม่ทราบว่าเป็นโครงการจังหวัดหรือเป็นโครงการของอำเภอ ซึ่งตนได้ไปสืบมาจนรู้แน่ชัดว่าเป็นของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดศรีสะเกษได้โอนมาให้อำเภอขุนหาญ ตนจึงได้ติดต่อไปยังเทศบาลตำบลกันทรอมซึ่งปลัดเทศบาลตำบลกันทรอมได้แนะนำวิธีการให้ไปแจ้งเอามิเตอร์ไฟฟ้ามาลงไว้แล้วทางเทศบาลตำบลกันทรอมจะให้ช่างประปาที่อุบลราชธานีมาลองเครื่องให้ ตนจึงขอให้ทางเทศบาลตำบลกันทรอมออกมาเป็นพี่เลี้ยงให้ เพราะว่าชาวบ้านไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องเหล่านี้ เกรงว่าจะใช้เครื่องเหล่านี้ไม่ได้อาจจะพังเสียหายได้ เนื่องจากระบบประปาแห่งนี้สร้างมานานประมาณ 3 – 4 ปีแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชาวบ้านหมู่ 2 และหมู่ 10 แต่อย่างใด
          ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปด้วย ต่อมา นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอขุนหาญ ได้สั่งการให้ นายไพฑูรย์ คล้ายมั่ง ปลัดอาวุโส อ.ขุนหาญ และนายจตุเพชร บุญเนตร ปลัดอำเภอฝ่ายงานความมั่นคง พร้อมด้วย นายวัฒนา ขันบรรจง ช่างโยธาชำนาญการ สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรอม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายทิพย์ เลิศศรี นายกเทศมนตรีตำบลกันทรอมมาพบกับชาวบ้านและได้ร่วมกับนายยนต์ สมเพ็ชร ผญบ.หมู่ 10 กับชาวบ้านร่วมกันตรวจสอบสภาพของระบบประปาหมู่บ้านจองกอ
          นายไพฑูรย์ คล้ายมั่ง ปลัดอาวุโส อ.ขุนหาญ กล่าวกับชาวบ้านว่า อ.ขุนหาญรับทราบว่าพี่น้องได้ประสบปัญหาเรื่องระบบประปาหมู่บ้านจองกอก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ปี 2562 ตนได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ในขั้นต้นคงจะต้องมีการไปขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้า จะได้ทำการทดสอบดูก่อนว่าระบบต่างๆมันจะสามารถใช้การได้หรือไม่หากได้มิเตอร์ไฟฟ้ามาแล้ว มาทดสอบดูระบบเครื่องต่างๆ หากพบว่าพังก็จะได้ดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซม ซึ่งงบประมาณก่อสร้างแห่งนี้เป็นงบประมาณของจังหวัดศรีสะเกษโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อก่อสร้างเสร็จก็ได้ทำการมอบให้กับ 2 ส่วนคืออำเภอขุนหาญและเทศบาลตำบลกันทรอม แต่ปรากฏว่าทางเทศบาลตำบลกันทรอมก็ยังไม่ได้รับมอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งทางเทศบาลกันทรอมก็ยืนยันว่าจะรับโอนแล้วก็จะไปดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการระเบียบบริหารระบบประปา โดยจะมีการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมแต่งตั้งพนักงานจัดเก็บอะไรต่างๆ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้คาดว่าต้องดำเนินการโดยใช้เวลาประมาณปีหน้า
          นายไพฑูรย์ คล้ายมั่ง กล่าวต่อไปว่า ในช่วงนี้ตนก็อยากขอให้พวกเราช่วยกันแก้ปัญหาก่อน โดยการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและทำการทดสอบระบบประปาเมื่อได้ผลประการใดแล้ว ก็จะให้พวกเราได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการภายในหมู่บ้านก่อนว่าใครจะเป็นผู้มีหน้าที่จัดเก็บเงิน ราคาใช้น้ำประปาหน่วยละเท่าไหร่ดูประมาณส่วนนี้ แก้ปัญหาในเบื้องต้นไปก่อน ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ ตรงนี้จะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการก่อน โดยพรุ่งนี้ให้ไปติดต่อขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้ากับสำนักงานไฟฟ้าขุนหาญ ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 700 บาท จากนั้นให้รายงานไปทางอำเภอ ในรอบต่อไปก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางระหว่างอำเภอและหมู่บ้านเตรียมรับมอบถ่ายโอนภารกิจระบบประปาหมู่บ้านจองกอต่อไป
          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อชาวบ้านได้รับฟังการแนะนำการแก้ไขปัญหาจากนายไพฑูรย์ คล้ายมั่ง ปลัดอาวุโส อ.ขุนหาญ แล้วก็เห็นด้วย ซึ่งทางด้าน นายวัฒนา ขันบรรจง ช่างโยธาชำนาญการ สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรอม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายทิพย์ เลิศศรี นายกเทศมนตรีตำบลกันทรอมให้มาพบกับชาวบ้านได้แจ้งให้ชาวบ้านทุกคนทราบว่า เงินค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 700 บาทนั้น นายทิพย์ เลิศศรี ได้รับทราบแล้ว และจะขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!