เพชรบุรี-‘ดร.ยุทธพล’ ทปษ.‘วราวุธ’ ผนึก พม. เสริมพลังการดูแลเด็กพิเศษ มอบงบประมาณ 146,160 บาท หนุนเสริม

เพชรบุรี-‘ดร.ยุทธพล’ ทปษ.‘วราวุธ’ ผนึก พม. เสริมพลังการดูแลเด็กพิเศษ มอบงบประมาณ 146,160 บาท หนุนเสริม

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา ในคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพการผลิตสบู่สมุนไพร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสบู่สมุนไพร อันเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและสามารถสร้างสรรค์สบู่สมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบงบประมาณ 146,160 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อดำเนินโครงการ ผ่านการดำเนินการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
          ทปษ.ยุทธพล กล่าวว่า พม. จังหวัดเพชรบุรีให้การสนับสนุนการดูแลเด็กพิเศษในจังหวัดมาโดยตลอด ศูนย์การศึกษาพิเศษเพชรบุรี เป็นเครือข่ายการทำงานในการดูแลเด็กพิการ และผมได้เน้นย้ำให้สนับสนุนการดูแลเด็กพิเศษในจังหวัดเพชรบุรี ให้มีความต่อเนื่องและคุ้มค่าที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษและครอบครัวในจังหวัดเพชรบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!