ชลบุรี-เตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทยริมชายหาดพัทยา

ชลบุรี-เตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทยริมชายหาดพัทยา

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 18 มี.ค.67 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
          เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้เมืองพัทยาจึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม 4 ภาค ภายใต้ชื่องาน “โครงการอนุรักษ์มรดกไทย” ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 นี้ที่บริเวณลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการสาธิตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ทั้งด้านศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น 4 ภาค นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค และการเผยแพร่ผ้าไทย เป็นต้น          โดยได้มีการประชุมหารือในเบื้องต้นไปได้มีการประชุมนำเสนอรูปแบบและรายละเอียดการจัดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ตฝโดยจะมีการแถลงข่าวการจัดงานฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 นี้ ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ในเวลา 14.00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!