อุบลราชธานี-อบจ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ วันท้องถิ่นไทย

อุบลราชธานี-อบจ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ วันท้องถิ่นไทย

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทยด้วย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยและเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!