ร้อยเอ็ด-พลังศรัทธา แต่งชุดขาวร่วมพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

ร้อยเอ็ด-พลังศรัทธา แต่งชุดขาวร่วมพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ณ บริเวณท่าลอยพระประทีปพระราชทาน ริมบึงพระลานชัย นำขึ้นประดิษฐาน ณ ขบวนรถแห่รอบบึงพระลานชัย ผ่านประตูสาเกตนคร ไปยัง บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ,นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด และนักท่องเที่ยว พร้อมใจแต่งกายชุดขาว ร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งชุดเจ้าเมืองแบบโบราณ ในพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน ประดิษฐาน ณ หอพระอุปคุต มณฑลพิธีหน้าลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวร้อยเอ็ด และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานทุกคน
          ภายในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน จากมณฑลพิธีกลางน้ำ วัดบึงพลาญชัย ขึ้นสู่บนรถบุษบก จากนั้นขบวนอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ระหว่างทางขบวนแห่ฯ ทุกคนจะมองเห็นหอรูปทรงโหวด สูง 101 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด ผ่านประตูสาเกตนคร แล้วได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธีเกาะกลางบึงพลาญชัย และอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ขึ้นประดิษฐานยังหอพระอุปคุต บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้นำพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทักษิณานุประทาน และฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน อีกด้วย
          จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ ร่วมชมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ผู้เข้าร่วมมีโอกาสชมหอโหวด 101 LAND MARK ของจังหวัดร้อยเอ็ด ชม ชิม ช้อป ของดีเมืองเกินร้อย นมัสการพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ บนหอโหวด 101 รวมทั้ง อิ่มทั้งบุญ กับข้าวปุ้นในสวน อิ่มทั้งใจในงานมหาทานบารมี ตามตำนานพระเวสสันดรชาดก “มาเอาบุญผะเหวด มาฟังเทศน์มหาชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด นำกันเด้อพี่น้อง”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!