อุดรธานี-รองพ่อเมืองตรวจความคืบหน้า สร้างลานคริสต์มาส ที่ จ.เลย ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้ำโขง

อุดรธานี-รองพ่อเมืองตรวจความคืบหน้า สร้างลานคริสต์มาส ที่ จ.เลย ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้ำโขง

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

          วันที่ 15 มี.ค.67 นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะทำงานทเดินทางไปที่บริเวณลานคริสต์มาส ต.หล่มสัก หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย เพื่อเป็นประธานคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
          นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้สั่งการมอบหมายให้นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับเส้นทางเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท และนาคี รูท กิจกรรมก่อสร้างลานคริสต์มาส เพื่อกำกับดูแล และตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการให้เเล้วเสร็จทันกำหนดเวลา และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          โดยมีนายอารยะ มังกรานนท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามฯ, ผู้แทนภาคประชาสังคม (ก.บ.ก.) จังหวัดเลย และบริษัทผู้รับจ้าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตาม และร่วมหารือการดำเนินการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!