ศรีสะเกษ-นอ.ภูสิงห์ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ศรีสะเกษ-นอ.ภูสิงห์ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโคกตาล หมู่ 1 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษจ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน”Sustainable Village และโครงการสร้างความปรองคองสมานฉันท์ โดยใช้หล้กธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล พนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลโคกตาล บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตาล เข้าร่วม
          จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้ตนได้ติดตามผลการดำเนินโครงหมู่บ้านยั่งยืนของบ้านโคกตาลหมู่ที่1 และบ้านโคกตาลกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตาล และออกเยี่ยมผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และมอบถุงยังชีพ 2 ราย และรับทราบปัญหาของผู้ประสบปัญหาบ้านไม่คงเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป จากนั้นได้เยี่ยมบ้านตัวอย่างการดำเนินงานบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง นายอำเภอภูสิงห์ ยังกล่าวด้วยว่า อำเภอภูสิงห์มีแผนติดตามผลดำเนินการ ในทุกหมู่บ้านพื้นที่อำเภอกูสิงห์ ทั้ง 7 ตำบล 86 หมู่บ้าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!