ราชบุรี-อบจ. ส่งมอบรถบรรทุกให้กับ รพ.สต. ในสังกัด และสนับสนุนรถพยาบาล Ambulance ให้ รพ. สำหรับบริการสาธารณะ

ราชบุรี-อบจ. ส่งมอบรถบรรทุกให้กับ รพ.สต. ในสังกัด และสนับสนุนรถพยาบาล Ambulance ให้ รพ. สำหรับบริการสาธารณะ

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ บริเวณด้านหน้า อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดและสนับสนุนรถพยาบาล (รถตู้) Ambulance ให้โรงพยาบาลสำหรับบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีเปิดงาน
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้ความสำคัญกับการพัฒนา และขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข ตามนโยบาย “สร้างก่อนซ่อม” เนื่องจากเป็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน จึงมีความตั้งใจพัฒนาระบบริการสุขภาพควบคู่กับการพัฒนางาน ด้านปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด

          นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1๐ คัน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 10 แห่ง เกิดจากการที่ได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดจนได้พบว่ารถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจงาน ด้านปฐมภูมิและบริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายแห่งที่มีปัญหาในการเดินทาง ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ส่วนรถพยาบาล (รถตู้) ให้โรงพยาบาลสำหรับบริการสาธารณะ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลสวนผึ้ง และโรงพยาบาลบ้านคา เพื่อให้มีรถไว้บริการสาธารณะ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการกับประชาชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!