สตูล-รมว.สาธารณสุข เปิดรพ.สตเกาะหลีเป๊ะเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว

สตูล-รมว.สาธารณสุข เปิดรพ.สตเกาะหลีเป๊ะเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

          นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะ เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามงานนโยบาย 30 บาทพลัส เปิด รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนายคณิต คงช่วย รอง ผวจ.สตูล นายแพทย์สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดย รมว.สาธารณสุขได้ชมการแสดงพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์อุรักลาโว้ย และทำการเปิด รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งทาง ครม.ได้อนุมัติงบ กว่า 80 ล้านเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะ โดยการปรับปรุงอาคารของ รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะให้สามารถรองรับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมโครงการแพทย์อาสาหมุนเวียนที่เข้ามาประจำในพื้นที่ ตามแนวทางเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านสุขภาพ เนื่องจากรพ.สต.เดิมไม่อาจรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้และเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ จากเดิมที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยเพียง 3 เตียง และมีห้องวินิจฉัยโรคเพียงห้องเดียว รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะหลังใหม่ ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 10 เตียง มีห้องตรวจ 2 ห้อง มีห้องเจาะเลือด ห้องเอ็กซเรย์ ห้องฉุกเฉินและห้องคลอด ที่เป็นสัดส่วนมากขึ้น รวมทั้งบริการอื่นๆ และเครื่องไม้เครื่องมือเหมือน รพ.ชุมชน และมีกำลังพลสนับสนุนจากจังหวัดเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายประชาชนในการเดินทางไปรักษานอกพื้นที่ โดยรพ.สต.เกาะหลีเป๊ะผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น นทท.ในแต่ละปีมีผู้ป่วยทั้งชาวบ้านและนทท.ปีละ 13,000 คน
          นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการให้บริการโครงการแพทย์อาสาเกาะหลีเป๊ะและการรับบริการของชาวเลอุรักลาโว้ย /กลุ่มเปราะบางตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ และเยี่ยมชมการให้บริการสาธารณสุขผ่านระบบTelemedicine และการส่งต่อผู้ป่วยทางทะเลและทางอากาศ (Sky Doctor) โดยเฉพาะโครงการ “แพทย์อาสาหมุนเวียน รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีเงื่อนไข คือเป็นแพทย์จากภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดมหาวิทยาลัย มาให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เงินเดือนหรือค่าเวรใด แต่ทางรพ.สต.เกาะหลีเป๊ะร่วมกับผู้ประกอบการ จะช่วยเรื่องที่พัก ค่าอาหาร การเดินทางฟรี ตั้งแต่ท่าเรือมาถึงรพ.สต.เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว ทั้งการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและให้คำปรึกษาผู้ป่วย โดยไม่ถือเป็นวันลา มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานรอบละ 4 วัน (4 วัน 3 คืน) ต่อรุ่น รุ่นละ 1 คน และสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกิน 2 รอบใน 1 เดือนเป็นการยกระดับรพ.สต.เกาะหลีเป๊ะให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่วนเรื่องของการส่งต่อคนไข้ไปยัง รพ.สตูล จะใช้เรือเป็นหลักแต่ด้วยข้อจำกัดทั้งเรื่องเรือของเอกชนที่ให้บริการและสภาพอากาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีการสนับสนุนการส่งต่อทางอากาศยาน หรือสกายดอกเตอร์โดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้ผ่านการอบรม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักหรือเคสเร่งด่วน และช่วยชีวิตได้ทันท่วงที
          รมว.สาธารณสุขกล่าวว่าการเปิดอาคารรพ.สต.หลังใหม่ที่เกาะหลีเป๊ะ สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นทท.ซึ่งขณะนี้มีแพทย์อาสาลงมารักษาหมุนเวียนกันไปในอนาคตอาจมีแพทย์มาประจำที่นี่ซึ่งถือว่าจำเป็นต้องมี แต่ในระหว่างนี้เรามีบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งระบบส่งต่อทางเรือและสกายดอกเตอร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและนทท.ได้ทันท่วงที

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!