อุดรธานี-ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1

อุดรธานี-ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 มี.ค.67 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 72 โครงการ แบ่งออกเป็น 1. ด้านแหล่งน้ำ 2. ด้านการเกษตร 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 4. ด้านส่งเสริมอาชีพ 5. ด้านสวัสดิการ/การศึกษา และ 6. ด้านบูรณาการ/อื่นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!