อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มีนาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูเกษมปุญญากร เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.สุรพจน์ รอดบำรุง รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีนำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ ครอบครัว นายนิยม ชูชีพ เจ้าของบ้านเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางสาวอนงค์ มังคลแสง เจ้าของบ้านเลขที่ 18/5 หมู่ที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น.ของวันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ทำให้บ้านเรือนซึ่งเป็นไม้ทรงไทยโบราณได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลังคาเรือน และมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4 คน ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น
          โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาคมสตรีศรีอยุธยาฯ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!