อยุธยา-เหล่ากาชาดเยี่ยมกลุ่มเปราะบางนักเรียนทุน และผู้สูงอายุอำเภอท่าเรือจำนวน 6 ราย

อยุธยา-เหล่ากาชาดเยี่ยมกลุ่มเปราะบางนักเรียนทุน และผู้สูงอายุอำเภอท่าเรือจำนวน 6 ราย

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอท่าเรือ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอท่าเรือ อสม. ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองอำเภอท่าเรือ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง นักเรียนทุน และผู้สูงอายุจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1. นางสมจิต อรุณรัตน์ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/8 หมู่ 4 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีรายได้เฉพาะเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท สภาพผนังบ้านชำรุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย ตามโครงการ “ซ่อม สร้างสุข“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 , 2. นายวิชัย มาลัยลิน อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 5 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ผู้พิการป่วยติดเตียง อาศัยอยู่กับญาติ ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ได้รับเบี้ยคนพิการเดือนละ 800 บาท , 3. ด.ช.ณัฐนันท์ จอมประเสริฐ อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 10 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ อาศัยอยู่กับมารดา มีภาวะสมองพิการ เกิดอาการชักเป็นครั้งคราว รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ทุก 3 เดือน เรียนห้องเรียนเด็กพิเศษที่โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา , 4. นางสวง บุญมาก อายุ 97 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ 10 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ผู้สูงอายุ , 5. ด.ช.นพดล มะนาวหวาน อายุ 9 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนทุนตามโครงการ 72 ทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และ 6.ด.ช.บุญประสงค์ พนาวาส อายุ 10 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนทุนตามโครงการ 72 ทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
          ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!