ประจวบคีรีขันธ์-นอภ.บางสะพาน นายกเทศมนตรีบ้านกรูด นำ “สื่อมวลชน” ชมพื้นที่

ประจวบคีรีขันธ์-นอภ.บางสะพาน นายกเทศมนตรีบ้านกรูด นำ “สื่อมวลชน” ชมพื้นที่

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นอภ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด นำคณะกลุ่ม”สื่อมวลชน” ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนแหล่งท่องเที่ยว และ วิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง หลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฎิบัติการณ์ “วันนักข่าว” โดยเข้าชมศูนย์ OTOP นวัตวิถีบ้านทางสาย ซึ่งมีนางนันทกานต์ เทียนเพ็ชร คณะกรรมการฯ ให้รายละเอียดรูปแบบ ในการบริหาร การจัดการ ให้เกิดเป็นแหล่ง เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต การดูแลรักษาความเป็นธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวบอกเล่าเก้าสิบแก่ผู้ที่ได้เข้ามาเยือน ต่อจากนั้นก็เข้าชมศูนย์การเรียนเพาะพันธ์สัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน กลุ่มชาวเรือประมงเล็ก 300 ลำเศษ ซึ่งในจุดนี้ถือว่าเป็นแหล่งวิถีชีวิตของกลุ่มชนดั่งเดิมที่ได้อาศัยลำคลองเป็นที่เข้าออกและจอดเรือประจำวัน และนำผลผลิตสัตว์น้ำทางทะเลขึ้นสู่การตลาด ให้กับผู้คน ซึ่งในจุดนี้ทาง นายอิศราฯ นายกเทศมนตรีฯ และกรมเจ้าท่าประจวบฯ ก็ได้ให้การดูแลปรับปรุงขุดลอกคลอง และสร้างเขื่อนกำแพงกันคลื่นลมให้ในบริเวณปากคลอง
          นายสุทินฯ นอภ. กล่าวว่า ในภาพรวมของ อ.บางสะพาน และชายหาดทะเลบ้านกรูด ตนเองก็ร่วมกับเทศบาล อบต.ดูแลพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วในอนาคตจะมีการสร้าง หอคอย สถานี บริเวณชายหาดทะเล พร้อมกับมี”การ์ด” ทำหน้าที่บนหอส่องกล้อง เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ลงเล่นน้ำ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต รูปแบบนี้ดูมาจากภาพยนตร์ฝรั่งของอเมริกัน ที่เขามี”การ์ด” อยู่ตามชายหาด เพราะตลอดแนวชายหาดทะเล บ้านกรูด ยาวประมาณ10 กม.ในแต่ละห้วงเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาล”วันสงกรานต์” จะมีผู้คนมากันมากกว่าอำเภออื่นๆ ของ จ.ประจวบฯ เพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้จะต้องมีขึ้นตามมาในอนาคต ครับ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!