ศรีสะเกษ-ผกก.ตม.จว.นำเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ศรีสะเกษ-ผกก.ตม.จว.นำเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำและบริเวณด่านพรมแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รอบบริเวณตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำและบริเวณจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่อง สะงำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนสู่หน่วยงานตำรวจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ เป็นการแสดงเจตจำนงให้ประชาชนทราบว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
          พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มายกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!