กาญจนบุรี-จัดงานเลี้ยงขอบคุณและมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล

กาญจนบุรี-จัดงานเลี้ยงขอบคุณและมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวขอบคุณในงานเลี้ยงขอบคุณและมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายบัณฑิต พรหมทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวจาฏุุพัจน์ เกิดช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬาในจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานฯ
          ตามที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” เมื่อวันที่ 8 – 12 กันยายน 2566 โดยจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา การจัดการแข่งขัน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกด้าน ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ทุ่มเทเตรียมงานเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีการตื่นตัวและให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

          สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” จังหวัดกาญจนบุรี ได้อันดับที่ 2 โดยได้ 108 เหรียญทอง 55 เหรียญเงิน 32 เหรียญทองแดง และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” จังหวัดกาญจนบุรี ได้อันดับที่ 8 โดยได้ 12 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดเตรียมการมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” โดย ประเภทบุคคล เหรียญทอง 35,000 บาท และประเภททีม 15,000 บาท ,เหรียญเงิน ประเภทบุคคล 8,000 บาท ประเภททีม 8,000 บาท, เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล 4,000 บาท และประเภททีม 4,000 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!