กาญจนบุรี-ต.ช่องสะเดา จัดชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง บนริมถนนเส้น 3199

กาญจนบุรี-ต.ช่องสะเดา จัดชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง บนริมถนนเส้น 3199

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตำบลช่องสะเดา ร่วมกับ นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา) , ทีมปกครองตำบลช่องสะเดานายกองค์การบริส่วนตำบลช่องสะเดา , เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนท่าทุ่งนา โดยมี นายพีร พวงมาลี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระเอราวัณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าสลักพระเอราวัณ ชุดเฉพาะกิจอาสาเฝ้าระวังไฟป่า ร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กประจำปี พ.ศ.2567 การจัดการพื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ในระดับพื้นที่ตำบลช่องสะเดา บริเวณพื้นที่ริมถนนเส้น 3199 เพื่อป้องกันการเกิดไฟจากการสัญจรไปมาของนักท่องเที่ยว และเป็นการป้องกัน ควบคุมการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง การลดปริมาณเชื้อเพลิง ลดความรุนแรงของไฟ และลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ณ พื้นที่ตำบลช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!