อุบลราชธานี-น.ศ.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลฯ เจ๋ง! คว้า 4 รางวัล การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

อุบลราชธานี-น.ศ.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลฯ เจ๋ง! คว้า 4 รางวัล การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี 

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ คว้า 4 รางวัล ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น และ การแปลภาษา ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย ในงาน การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
          การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันยังเก็บเกี่ยวนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตได้ รวมทั้งทางด้านการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพได้
          ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ ผลปรากฏว่า นักศึกษาสามารถ คว้า 4 รางวัล ดังนี้ ประเภทที่ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพัชรี บุญยง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธนวัฒน์ โสดา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฐิตารีย์ ยวงเงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ประเภทที่ 2 การแปลภาษา ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวีระพล คงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต
          สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาจำนวนมาก เนื่องจากในการเรียนการสอนจะมีทั้งหลักภาษา การแปลภาษา ไปจนถึงการเรียนรู้วัฒนธรรม ศิษย์เก่าสาขาญี่ปุ่น สามารถเข้าทำงานด้วยเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท หรือหากมีระดับผลของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 หรือ N1 ที่ดีจะมีผลต่อการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนประมาณ 50,000 – 60,000 บาท ซึ่งผู้ที่เรียนสาขาญี่ปุ่นนั้น สามารถประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ อาชีพล่าม หรือพนักงานบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!