ชลบุรี-ครอบครัวสกุล “ลิ้มเลิศฤทธิ์” และ “บุญแดนไพร” ร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2 แสนบาท

ชลบุรี-ครอบครัวสกุล “ลิ้มเลิศฤทธิ์” และ “บุญแดนไพร” ร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2 แสนบาท

ภาพ/ข่าว:นิราช / พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี

          นายธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สกุลช่าง ทรานสปอร์ต จำกัด/ประธาน กต.ตร.สภ.ศรีราชา และครอบครัว นายเชิดชัย บุญแดนไพร พร้อมกลุ่มเพื่อน ได้ร่วมบริจาคเงิน ครอบครัวละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องพักพิเศษสำหรับพักฟื้นผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ
          นายธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการนำร่องในการร่วมกันสนับสนุนเงินในการซ่อมแซม ห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาพักรักษาตัวได้พักฟื้น ซึ่งได้ใช้งานมาเป็นเวลานานแล้วย่อมเสื่อมสภาพไปตามเวลา ให้เกิดความสวยงามและคนไข้ที่เข้ามาพักฟื้นมีความสุข จึงได้ร่วมกับครอบครัว นายเชิดชัย บุญแดนไพร พร้อมกลุ่มเพื่อน นำเงินมาร่วมบริจาคในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักพิเศษในครั้งนี้ จำนวน 200,000 บาท และจะนำโครงการดีๆ เช่นนี้ ไปบอกต่อให้เพื่อนๆ ได้ร่วมด้วยช่วยกันต่อไปอีกด้วย
          พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งจะได้นำเงินที่ได้รับบริจาคในวันนี้ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่อไป จากนั้น คณะได้เข้าเยี่ยมชมหอเกียรติยศ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่จารึกนามและภาพถ่ายของผู้บริจาคเงิน ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และการซ่อมแซมอาคาร สถานที่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาลฯ ให้แก่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อไว้ใช้สำหรับสงเคราะห์ผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการบุคลากร การบริหารบริการ วิชาการ การวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลฯ และหน่วยแพทย์ เพื่อการพัฒนาการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!