สมุทรปราการ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดระเบียบอาคารและลานจอดรถยนต์หน้าอาคารผู้โดยสาร เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่มีมากขึ้น

สมุทรปราการ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดระเบียบอาคารและลานจอดรถยนต์หน้าอาคารผู้โดยสาร เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่มีมากขึ้น

ภาพ/ข่าว:สุรศักดิ์ / อัญมณี คงสินธ์ 

          สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมการบินและภาคการท่องเที่ยวไทยกลับมาฟื้นตัว ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทสภ.ได้จัดระเบียบอาคารและลานจอดรถยนต์หน้าอาคารผู้โดยสาร โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อตรวจสอบพบรถที่จอดนานกว่า 6 เดือน จะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถดังกล่าวไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C ตรงข้ามศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ. (Bus Terminal) ทั้งนี้ เพื่อบริหารจัดการช่องจอดและลดความคับคั่งในพื้นที่จอดรถโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ สำหรับอัตราค่าบริการอาคารและลานจอดรถยนต์ หรือข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!