นครสวรรค์-ศิษย์ครูเฉลิม สอบเข้าโรงเรียนนครสวรรค์ได้ห้องโอลิมปิก พสวท. พิเศษวิทย์หลายคน

นครสวรรค์-ศิษย์ครูเฉลิม สอบเข้าโรงเรียนนครสวรรค์ได้ห้องโอลิมปิก พสวท. พิเศษวิทย์หลายคน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายเฉลิม รอดหลง ติวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ และอดีตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า หลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้ใช้เวลาว่างตอนเย็นและเสาร์-อาทิตย์ ติวเข้มนักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษาและโรงเรียนลาซาลโชติรวี โดยสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และสอนการทำข้อสอบ จนนักเรียนที่สอนสามารถสอบเข้าโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก โครงการพัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พสวท). โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ผลปรากฏว่านักเรียนที่สอนสามารถสอบได้จำนวนหลายคน ได้แก่ เด็กหญิงวริศรา สุสมบูรณ์” ศรีสุข” ห้องโอลิมปิกห้อง 5 เด็กชายณัฐกร ขุนทาระ”แชมป์ ” พสวท. เด็กชายรชต มากโพธิ์ “พูม” พสวท. เด็กชายพีรภาส ต่วนชะเอม “พี” พิเศษวิทย์ เด็กชายโชติพัฒน์ วังประเสริฐกุล “เจ ” พสวท. เด็กชาย ภัทรกร กันทะวงศ์ “คิว” พสวท. เด็กชายจีรวัฒน์ มะโนวรรณ์ “โคม” พสวท. เด็กหญิงณัฐติกาญน์ วงษ์ตระหง่าน “พราวด์ ” พสวท. และ ติดสำรองพิเศษวิทย์ เด็กชายปริพัฒน์ ราชกิจ”ปกป้อง” สำรองพสวท.และสำรองพิเศษวิทย์ นับว่าเป็นความสามารถ เป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จอีกปีหนึ่ง ของครูผู้เป็นติวเตอร์และนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการสอบ เข้าศึกษาต่อตามที่ตนเองหวังและต้องการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!