อยุธยา-เปิดอาคารอนุบาลโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย

อยุธยา-เปิดอาคารอนุบาลโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลตะโกดอนหญ้านาง โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลตะโกดอนหญ้านาง
          โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลดอนหญ้านางอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บนเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมู่ 1 – 10 ตำบลดอนหญ้านาง โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางเกิดจากการรวมกันระหว่าง โรงเรียนวัดตะโก “สำรวยราษฎร์อุปถัมภ์” กับ โรงเรียนวัดดอนหญ้านาง “เสียงเสาวราษฎรวิทยา” เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางมี ผู้บริหารและครูทั้งหมด 15 คน มีนักเรียนทั้งหมด 254 คน โดยมี ดร.จิราภรณ์ เทพกรรณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


สำหรับอาคารอนุบาลโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ได้ประกอบพิธีลงเสาเอก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดยงบประมาณก่อสร้าง 8,000,000 บาท เป็นอาคารอนุบาล 2 ชั้น โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ(พระอาจารย์แก้ว ขนติพพโล) เป็นประธานดำเนินการเชิญชวนชาวบ้าน และสาธุชน ร่วมกันก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุตรหลานชาวบ้านตะโกดอนหญ้านาง อาคารอนุบาลแห่งนี้ ใช้เป็นสถานที่ทำการเรียน การสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล แยกยอกจากระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อความปลอดภัย และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!