นครนายก-รพ.นครนายก จัดโครงการแบ่งปันเติมสุขเติมความห่วงใยให้แก่กันด้วยความสุขที่เรารับ-ให้จาก “ตู้เติมรักปันสุข“

นครนายก-รพ.นครนายก จัดโครงการแบ่งปันเติมสุขเติมความห่วงใยให้แก่กันด้วยความสุขที่เรารับ-ให้จาก “ตู้เติมรักปันสุข“

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข-เติมรัก โอบอุ้มสังคมไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับระบบสุขภาพของคนไทยในทุกมิติเราจะได้พบกับโครงการตู้เติมรักปันสุข โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยโรงพยาบาลนครนายกจังหวัดนครนายกนำโดย นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก และแพทย์หญิงกัลยาณี กังสนารักษ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้สนับสนุน นโยบายและเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานจัดทำมุมตู้เติมรักปันสุขของโรงพยาบาลนครนายกโดยมีรูปแบบการดำเนินการด้วยการนำอาหารของกินของใช้มาวางไว้ในตู้สม่ำเสมอที่สำคัญของที่เรามาวางจะต้องมีประโยชน์กับสุขภาพมีผู้รับผิดชอบตรวจวันหมดอายุ
          นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกยังมีไอเดียดีๆให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถือโอกาสนี้ทำบุญด้วยการแบ่งปันเอาของกินของใช้มาใส่ที่ตู้ปันสุขเป็นการทำบุญแบบแบ่งปันให้กันได้อีกแบบด้วยการส่งต่อความห่วงใยความปรารถนาดีต่อกันมีกันให้ได้อยู่เสมอไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีวันหมดเวลาคุณค่าอยู่ที่เราสุขใจและอิ่มเอมใจสำหรับประชาชน หรือญาติผู้ป่วยก็สามารถนำอาหารเครื่องดื่มมาเติมในตู้ได้โครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากคนที่มารับของจากตู้ก็จะหยิบเพียงเท่าที่ต้องการและ จำเป็นเท่านั้นถือเป็นโครงการที่ดีของกระทรวงสาธารณสุขมากๆประชาชนเมื่อมาตรวจรักษาหากรู้สึกหิวหรือกระหายน้ำก็สามารถมาหยิบดื่มในระหว่างรอรับการตรวจรักษาและถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครนายก ร่วมกันนำของกินของใช้ที่จำเป็นมาเติมที่ตู้โรงพยาบาลนครนายกร่วมกันได้ โดยติดต่อที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรหรือประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลนครนายกได้ในเวลาราชการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!